Skip to main content

ขอชุดสื่อ

เข้าถึงไฟล์โลโก้ Payd ภาพหน้าจอผลิตภัณฑ์ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบรนด์ของเรา

แหล่งข้อมูลเหล่านี้อยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณใช้แบรนด์และทรัพย์สินของเรา รวมถึงโลโก้ เนื้อหา และเครื่องหมายการค้าของเรา โดยไม่ต้องเจรจาข้อตกลงทางกฎหมาย

    การให้ข้อมูลติดต่อของฉันและทำเครื่องหมายในช่องด้านบน แสดงว่าฉันยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Payd และยินยอมให้มีการสื่อสารจาก Payd ตามข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้